Son Güncelleme:
04/12/2019 - 16:41

1.Üniversitenin ısıtma, su ve kanalizasyon sistemlerinin 24 saat kesintisiz işletmesini sağlamak.

2.Isı santralinde mevcut çalışır durumdaki 3 adet buhar kazanının bakım onarım ve işletmesini sağlamak.

3.Buhar kazanlarına uygun nitelikte saf su üretimini sağlamak.

4.Üniversitedeki fakülte binaları, lojman ve yurtlarda bulunan yaklaşık 110 adet eşanjörün bakım onarım ve işletilmesini sağlamak.

5.Üniversitemizde bulunan yaklaşık 50 adet boylerin (sıcak su hazırlayıcısı) bakım onarım ve işletmesini sağlamak.

6.Üniversitemizde bulunan lojman, yurt ve fakülte binalarındaki 620.000 m2 kapalı alanların kalorifer tesisatlarının bakım onarım ve işletmesini sağlamak.

7.Üniversitemizde bulunan buhar veya suyla ısıtma ve soğutma yapan yaklaşık 50 adet klima ve havalandırma sisteminin bakım onarım ve işletmesini sağlamak; düzenli olarak çalıştırıp stop etmek

8.Üniversitede bulunan fakülte, lojman ve yurt binalarındaki yaklaşık 200 adet ısıtma- soğutma klima sisteminin bilgisayarlı veya lokal elektronik otomatik ısı kontrol sistemlerinin

bakım onarım ve işletmesini sağlamak. Çalışma saat ve sürelerini ekonomik şekilde programlayarak takip etmek.

9.Üniversite kampus alanı içerisinde bulunan yaklaşık 11 km ana ve 15 km tali galerilerdeki buhar hatları ve üzerinde bulunan armatürlerin bakım onarım ve işletmesini yapmak.

10.Buhar galerilerinde bulunan aydınlatma lambalarının bakım onarım ve işletmesini sağlamak

11.Mevcut eşanjör dairelerinde bulunan aydınlatma ve 500 adetin üzerinde bulunan pompa sistemlerinin elektrik arızalarını gidermek ;gövde ve motorların bakım onarım ve işletmesini sağlamak

12.Üniversitemizin günde 4500 m3 olan içme , kullanma ve sulama suyunun temin edilmesini sağlamak.Klorlamasını yapmak.

13.İçme suyu şebeke hatlarında bulunan 5 adet su deposunun ve 3 adet basınç düşürücü maslağın bakım onarım ve işletmesini sağlamak.

14.İçme suyu hatlarında meydana gelecek patlak ve sızıntıların giderilerek onarımını sağlamak.

15.İçme suyu hatlarında kullanılan pompa ve armatürlerin işletme, bakım ve onarımlarını yapmak.

16.Üniversitemizde bulunan tüm kanalizasyon hatlarının onarımı ve işletmesini sağlamak.

17.Üniversitemizde yüzlerce sayıda bulunan Rögar ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklıkları açarak çalışmasını sağlamak.

18.Üniversitemizde bulunan Fakülte binaları lojman ve yurtlardaki Wc bakım ve onarımlarını yapmak.

19.Üniversite genelinde tüm tuvalet lavabo ve binlerce sayıda bulunan musluk, batarya, fittings, boru ve bağlantılarını onarmak ve işletmesini sağlamak.

20.Üniversitemizde bulunan yaklaşık 25 adet lokal kalorifer kazanının yakıt ikmalini sağlamak ve bakım, onarım ve işletmesini yapmak.